top of page

תשלום ביטוח לאומי לשליחים ואיך להימנע מכפל מס


שליח וולט

על תשלום שליחים לביטוח לאומי

ישנו פסק דין שקבע מפורשות שמי שמשתמש בשירות כמו שלנו של הפקת חשבונית לשליח, נחשב בביטוח לאומי כעצמאי ולא כשכיר, וזה נכון לכל מי שעובד בתור שליח עצמאי, בוולט, בגט וכו'.


אז למה אנחנו מספרים לכם את זה?

כי חברות שמפיקות חשבוניות לא יכולות לרשום שליחים בביטוח לאומי בתור עצמאיים, אז הן רושמות אותם כשכירים ואז נוצרת בעיה, במשכורת של כל שכיר רגיל יש הורדות לביטוח לאומי - תשלום של צד העובד ותשלום של המעביד (נקרא עלות מעביד).

אז מי משלם את עלות המעביד במקרה שלכם? נכון אתם השליחים!


אז איך זה משפיע על כמה מרוויח שליח?

יוצא בפועל שהשליחים משלמים כפול, גובים מהם שני תשלומים עבור ביטוח לאומי במקום אחד. גם את צד העובד וגם צד המעביד (כי אין פה באמת מעסיק). לא החברות משלמות את הצד המעסיק, אלא השליח עצמו! צורת העסקה כזו מייקרת לשליחים משמעותית את התשלום לביטוח לאומי.


במתמטיקה זה נראה כך:

צד העובד נע בין: 12% - 3.5% תלוי כמה ירוויח.

צד המעביד נע בין: 7.6% - 3.55% תלוי בגובה השכר.

סה"כ יוצא לשליח לשלם ביטוח לאומי בין 7.05%-19.6%.


רגע, למה יש גם כפל קנס לביטוח לאומי?

ברגע שביטוח לאומי יעלה על כך שדיווחו עליך בתור שכיר ולא כעצמאי, הם מגובים על פי חוק לחייב אתכם רטרואקטיבית על כל התקופה שהייתם עצמאיים ולצרף ריבית והצמדה.


שליח שעובד דרך חברת "עצמאי שכיר"

לא משלם את צד המעביד בכלל. השליח מוגדר במסגרת ההסדר שלנו עם ביטוח לאומי כעצמאי ולכן הוא משלם רק פעם אחת בלבד. הוא אפילו יכול לפעמים להימנע מתשלום לביטוח לאומי או לשלם רק את המינימום הנדרש (177 ש"ח), תלוי כמה ירוויח ואם הוא עובד בעבודה נוספת.


 

בחברת עצמאי שכיר כל נושא התשלומים לביטוח לאומי מסודר בהסכם מולם וכל שליח מוגדר באופן חוקי כעצמאי בביטוח לאומי. הצטרפו עוד היום לעצמאי-שכיר ותתחילו לחסוך...

 

בפועל, אנחנו תמיד הכי זולים בשירות לשליחים, בכל מצב, תבדקו אותנו!

יש על מי לסמוך! עצמאי שכיר.

 

Comments


bottom of page