top of page
  • תמונת הסופר/תעצמאי שכיר

סוגי חשבוניות שונות ומתי ואיך להשתמש בהם נכון


סוגי חשבוניות ובירוקרטיה

סוגי חשבוניות


למה צריך חשבוניות?

החוק בישראל מחייב לספק חשבוניות ללקוחות, הן משמשות את הרשויות למעקב אחר ההתנהלות הכלכלית של העסק ולגביית מיסים. החשבונית מהווה שיטת דיווח למס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי על ההכנסות שלך, גם אם לקחת על עצמך עבודה זמנית או חד-פעמית, צריך להוציא חשבונית כחוק.


למה זה מסובך?

הבעיות מתחילות כי יש כמות לא מבוטלת של חשבוניות, מסמכים ותעודות שבעלי העסקים צריכים להפיק, והבלבול חוגג, חלק מהמסמכים מחייבים אותנו חשבונאית מול הרשויות וחלק לא, ננסה לעשות לכם סדר בבלאגן....מה זה חשבונית עסקה?

החשבונית הבסיסית ביותר (נקראת גם "חשבון עסקה"), זוהי דרישת תשלום בסיסית שנמסרת ללקוח על עסקה בינכם. החוק מחייב להוציא אותה, אבל אין לה משמעות חשבונאית (מבחינת מיסים), אין צורך לדווח עליה לרשויות, היא משמשת לתיעוד בלבד של עסקה שנעשתה בין 2 גורמים, אפשר אפילו להוציא אותה במסמך וורד פשוט.


למה צריך חשבונית עסקה?

זהו מסמך רשמי שמפרט את פרטי העסקה.

מאפשר הוצאת דרישת תשלום מבלי לשלם מס או מע"מ לפני שהכסף מגיע.

במקרים בהם נרצה להציג לגורמים שונים שבוצעה עסקה בין הצדדים.

יש עסקים שידרשו חשבונית עסקה לפני ביצוע תשלום.

זוהי דרישת תשלום של עוסק פטור.


מי משתמש בה?

עוסק פטור - חייב להוציא חשבונית עסקה.

עוסק מורשה - חייב להוציא אבל יכול להוציא חשבונית מס במקום.

אסור לשימוש ע"י עסקים עם מלאי.


מה זה חשבונית מס?

זהו מסמך רשמי חשבונאי שמפרט את פרטי העסקה והתשלום עליה, ברגע שהעסקה הבשילה ומתבצעת עבודה או שהתקבל כסף מלקוח אז התנאים החשבונאים השתנו, חובה להוציא חשבונית מס ולדווח לרשויות המס על ההכנסה (לצורך חישוב המיסים על ההכנסה) ולהעביר את תשלום החודשי למע"מ במועד הקרוב, מכאן שמה - חשבונית מס, אם הוצאתם אותה תחויבו במיסים עליה.


למה צריך חשבונית מס?

מסמך חשבונאי שמתעד את פרטי העסקה.

מפרטת את סכום העסקה שנדרש למיסים.

מפרטת את גובה התשלום למע"מ.

חובה על פי חוק להוציא חשבונית מס.


מי משתמש בה?

עוסק מורשה - מחויב להוציא.

עוסק פוטר - אסור לו להוציא, עוסק פטור שקיבל כסף מוציא רק קבלה.

חברה בע"מ - מחויבת להוציא.


מה זה קבלה?

זהו מסמך רשמי חשבונאי שמהווה אישור סופי לכך שהתקבל תשלום עבור עסקה. מקבל התשלום מחויב על פי חוק להוציא במידי קבלה לרוכש.


למה צריך קבלה?

מסמך חשבונאי שמתעד שהתקבל תשלום עבור העסקה.


מי משתמש בה?

כל סוג של עוסק / חברה מחויב להוציא.

כל עסקה שמתבצעת ועובר כסף, מחויב להוציא קבלה.

כולם מחויבים להוציא מיד בקבלת התשלום.


מה זה חשבונית מס קבלה?

מסמך רשמי חשבונאי שמציג את פרטי העסקה והתשלום עליה וגם מציג אישור סופי לתשלום שהעביר הלקוח. בעצם איחדו את חשבונית המס והקבלה ביחד, קבלה זהו מסמך נפרד אבל הפכו את זה להיות מסמך אחד בכדי למנוע סרבול במקרים בהם הכסף מתקבל מיד (לדוגמא קנייה בחנות דיגיטלית באינטרנט).


למה צריך חשבונית מס קבלה?

מסמך חשבונאי שמתעד את פרטי העסקה.

מסמך חשבונאי שמתעד שהתקבל כסף בפועל על העסקה.

מפרטת את סכום העסקה שנדרש למיסים.

מפרטת את גובה התשלום למע"מ.

חובה על פי חוק להוציא חשבונית מס.


מי משתמש בה?

עוסק מורשה - מחויב להוציא.

עוסק פוטר - אסור לו להוציא, עוסק פטור שקיבל כסף מוציא רק קבלה.

חברה בע"מ - מחויבת להוציא.


מה זה חשבונית עצמית?

מסמך רשמי חשבונאי שבעל העסק מוציא לעצמו. אסור להוציא חשבונית עצמית אלא במקרים חריגים שמאושרים ע"י חוק, מקרים שבהם בעל העסק נמצא מול גורם שאינו יכול להוציא חשבונית (לדוגמא לקוח פרטי). אי אפשר להוציא חשבונית עצמית ככה סתם, יש טופס מיוחד של מע"מ שצריך למלא, צריך להדגיש. חשבונית עצמית אינה מדווחת כהכנסה אלא משמשת לתיעוד הוצאה.


למה צריך חשבונית עצמית?

מסמך חשבונאי להכרה בהוצאה פנימית של העסק.

כאשר למספק השירות אין תיק עוסק.

הוצאה לצורך קיזוז מע"מ ומס הכנסה.


מי משתמש בה?

עוסק מורשה - יכול להוציא.

עוסק פוטר - אסור לו להוציא, עוסק פטור שקיבל כסף מוציא רק קבלה.

חברה בע"מ - יכולה להוציא.


מה זה חשבונית זיכוי?

מסמך רשמי חשבונאי שבעל העסק מוציא לעצמו על מנת לבצע תיקון חשבונאי, זיכוי על החזר, ביטול עסקה וכו'. חשבונית זיכוי חשובה כי ברגע שמוצאים חשבונית מס, לא ניתן להחזיר את הגלגל לאחור ולבטל אותה בכלל, במקרים כאלו מוציאים חשבונית זיכוי כנגד אותה חשבונית מס.


למה צריך חשבונית זיכוי?

טעינו בסכום וצריך להוציא זיכוי.

התבטלה העסקה לאחר הוצאת חשבונית מס.


מי משתמש בה?

עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה בע"מ.


מידע נוסף:


 

השירות של "עצמאי שכיר" חוסך לך כסף והרבה...

לא צריך רואה חשבון, לא צריך הנהלת חשבונות, אפילו לא צריך חשבות שכר. אנחנו עושים את כל העבודה הקשה בשבילך וחוסכים לך אלפי שקלים בשנה כל שנה באופן ישיר.

 

יש על מי לסמוך! עצמאי שכיר www.atzmai.co.il

 

Comentários


bottom of page