top of page

תנאי שימוש בבלוג עצמאי שכיר

תנאי שימוש באתר הבלוג של חברת עצמאי-שכיר כפוף לתנאים הבאים:

 1. גלישה ושימוש באתר זה (https://www.atzmai.blog) מהווה את הסכמתך לתנאי השימוש המוצגים בו.

 2. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ואינו מהווה מקור אסמכתא רשמי.

 3. המידע באתר זה אינו בא להחליף ו/או לשנות תקנות, חוקים והוראות שעה.

 4. חברת עצמאי-שכיר לא תישא באחריות לתוכן שמוצג באתר זה במידה והוא לא מעודכן, עם טעויות ומידע חסר ושאינו מדויק.

 5. כל התכנים המוצגים באתר זה שייכים לחברת עצמאי-שכיר. אין להעתיק, להקליט, או להשתמש ללא אישור רשמי מחברת עצמאי-שכיר.

 6. חברת עצמאי-שכיר לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף לאופן השימוש של המשתמש בתוכן שמוצג באתר זה והינו על אחריות המשתמש בלבד.

 7. בשום מקרה לא תישא חברת עצמאי-שכיר באחריות כלפי המשתמשים ו/או כלפי צד שלישי כלשהוא בכל נזק תוצאתי, עקיף, אגבי, עונשי או מיוחד (לרבות אך לא רק, אובדן רווחים, אובדן חיסכון או כול נזק כספי אחר).

 8. חברת עצמאי-שכיר לא תישא באחריות במקרים של אי התאמות ו/או סתירות בין התוכן באתר לבין פרסומים של גורמים רשמיים.

 9. חברת עצמאי-שכיר לא תישא באחריות לקישורים שיוצאים מהאתר לאתרים חיצוניים אחרים ולמידע שמוצג בהם.

 10. חברת עצמאי-שכיר רשאית על פי שיקולה לשנות את תכני האתר בכל עת וללא הגבלה.

 11. באתר נעשה שימוש בקבצי עוגיות (Cookies), ע"י שרת האתר או גורמים חיצונים כמו: Google, Facebook.

 12. ניתן לפנות אלינו בכל בעיה שקשורה לאתר לכתובת מייל: Office@atzmai.co.il

bottom of page