top of page
  • תמונת הסופר/תעצמאי שכיר

קבלות, למה הן חשובות לעוסק פטור? ולמה חייבים להוציא קבלה מהר?


למה צריך קבלות?

כאשר מדובר בעסקים או חברות, הרי ברור שעל כל שירות שהם מעניקים, הם מקבלים תשלום, ולכן חייבים על פי חוק להעניק לאדם אשר שילם את התשלום המדובר, קבלה (אישור) המציינת את הסכום אותו הוא שילם, כיצד הוא שילם אותו וכן פרטי העסק.


מה קורה אם לא מוציאים קבלה?

זאת עבירה על החוק, מיד בקבלת התשלום חובה להוציא קבלה ולמסור אותה לרוכש, מי שלא מוציא קבלה מסתכן בפסילת ספרים והסתבכות עם הרשויות. חובה לשמור את הקבלות השונות לצורך תיעוד ודיווחים שוטפים לרשויות המס ולכן כל עסק חייב שיהיו לו קבלות.


מהן קבלות עבור עסק פטור?

עוסק פטור לא מוציא חשבוניות מס, רק קבלות. הוא מספק ללקוח רק קבלה ולכן זהו המסמך החשבונאי הכי חשוב שלו. עוסק פטור מחויב להוציא קבלה מיד עם קבלת התשלום.


מה מכילות קבלות

קבלות מכילות את מספר העסק, שם העסק, כינוי העסק, מיקום העסק ומספר הטלפון של העסק. מעבר לכך, הקבלה תכיל את סכום התשלום שהתקבל ובאיזה אופן הוא התקבל, האם באשראי, במזומן או בשיק. מהקבלות הנשלחות יש לשמור עותק, בכדי להשתמש בהם בוא הזמן לצורך דיווח. בעוד שבעבר היו מדפיסים פנקסי קבלות בבתי הדפוס השונים, הרי שכיום ניתן לעשות זאת באופן פשוט, קל ונוח יותר ולהפיק חשבוניות מס דיגיטליות, קבלות באתרי אינטרנט המיועדים לכך לצורך שליחתם באופן דיגיטלי.
Comentarios


bottom of page