top of page
  • תמונת הסופר/תעצמאי שכיר

מדריך לתיאום מס באינטרנט לעצמאי ושכיר


מדריך לתיאום מס באינטרנט

מה זה תיאום מס ומי צריך לבצע זאת?

תיאום מס הוא טופס של מס הכנסה אשר מתאם בין כל ההכנסות שיש לכם בשנת מס.

מי צריך למלא את הטופס?

  • שכירים המועסקים ביותר ממקום עבודה אחד באותה שנת מס.

  • שכירים שהחליפו מקום עבודה במהלך שנת מס.

למה חשוב לבצע תיאום מס?

אם לא תבצעו תיאום מס, תפסידו כסף, ככה פשוט.

אם אתם עובדים בשתי עבודות ולא בצעתם תיאום מס ביניהם, תשלמו יותר כסף.

אם סימנתם בטופס 101 של מס הכנסה שיש לכם עבודה נוספת ולא בוצע תיאום מס, מס הכנסה יורידו לכם אוטומטית אחוז מס מירבי מהעבודה השנייה.

רשות המיסים שדרגה את אופן הביצוע של תיאום המס וכעת קל מאוד לבצע זאת באתר שלהם.


מה הן הדרכים לביצוע תיאום מס?


 

יש על מי לסמוך! עצמאי שכיר 

תיוגים:Comments


bottom of page